Moduł komunikacji vide GSM

Instrukcja obsługi

Dane techniczne

zasilanie 5V/1.2A
temperatura otoczenia od 0 do 60ºC
czujnik temperatury 2x CT2a
masa modułu 215g
wymiary (dł x wys x szer) 145 x 94 x 32mm

Opis

Moduł komunikacji vide GSM to wielofunkcyjne urządzenie mające na celu spełniać 3 główne kryteria:

1) Komunikacji ze sterownikami linii IGNEO za pośrednictwem wiadomości SMS.

pkt3

Za pomocą telefonu komórkowego w prosty sposób można odczytać lub zmienić parametry sterownika grzewczego z dowolnego miejsca.

2) Zdalnej pracy ze sterownikami linii IGNEO.

643

Poprzez podłączenie magistrali CAN, moduł vide GSM potrafi nadzorować pracę kotłów oraz dokonywać zmian ustawień z każdego miejsca w domu.

3) Pracy autonomicznej.

644

Moduł posiada dwa gniazda czujników temperatury oraz dwa gniazda dla wejścia i wyjścia stykowego. Prosty w obsłudze panel konfiguracyjny umożliwia ustawienie powiadomień SMS o istotnych zmianach pracy czujników, takich jak:

  • przekroczenie dozwolonego zakresu temperatury pokojowej

  • alarm gdy styk wejściowy jest zwarty lub rozwarty, stosowany np. do powiadamiania o otwarciu/zamknięciu drzwi, bram, garażów.

Wyjście stykowe(binarne), umożliwia zdalne uruchomienie/wyłączenie dowolnych urządzeń elektrycznych. Za pośrednictwem telefonu komórkowego, można również odczytać aktualne parametry modułu, jak i również dokonać zmian ustawień.

Za dokonywanie połączeń GSM odpowiedzialna jest karta SIM, którą można nabyć u dowolnego operatora sieci komórkowej.

Prezentacja multimedialna